Niedawno w naszych księgarniach pojawiły się opowiadania Leonory Carrington, wybitnej malarki związanej z surrealizmem, ale też pisarki. To zaproszenie do niezwykłego, mrocznego świata.

Leonora Carrington była związaną z Meksykiem malarką brytyjsko-irlandzkiego pochodzenia. Jej znakomite obrazy zanurzone w mrocznej estetyce surrealizmu zachwycają do dziś. Była też pisarką, autorką powieści i sztuk teatralnych. Jednak to właśnie opowiadania są cenione najbardziej z jej literackiej spuścizny – pisała je po angielsku, francusku i hiszpańsku. Teraz mogą je poznać również polscy czytelnicy. Tę pozycję przetłumaczyli Michał Kłobukowski i Maryna Ochab.

Niedawno nakładem Wydawnictwa Filtry ukazał się zbiór Siódmy koń. Opowiadania zebrane. Na tę książkę składają się teksty pisane od lat 30. do 70. XX. wieku, czyli z okresu szczytowej formy Leonory Carrington. Wszystkie te opowieści pełne są ekscentrycznych bohaterów, surrealistycznych zjaw, wygadanych i elokwentnych zwierząt. Areną przygód tych przedziwnych stworzeń są zwykle dwór albo salon; Carrington z humorem i dezynwolturą dekonstruuje kodeksy i protokoły, które w młodości próbowały ją ograniczać. Buduje swój literacki świat z parodii i kpiny; szydzi z mieszczaństwa, z arystokracji, z kleru, drwi z feudalnych stosunków i fanatyzmu religijnego. Jest jedną z tych autorek, które w opresyjnym dla kobiet otoczeniu próbowały wyrwać sobie przestrzeń wolności, szukając schronienia w świecie snu, często uciekając się do teatralnych gestów, a zarazem zyskując samoświadomość, której ceną było wyobcowanie.

Warto poznać zdumiewającą prozę Leonory Carrington. Wejdziemy w ten świat oczywiście dzięki tłumaczeniom!

Źródło tekstu i grafiki: https://wydawnictwofiltry.pl/produkt/nowosci/siodmy-kon-opowiadania-zebrane/