Kilka dni temu do księgarń trafił tomik „Kości słonych wód. Wiersze wybrane”. Johna F. Deane’a, wybitnego irlandzkiego poety, pisarza i tłumacza. To pierwsze polskie tłumaczenie jego poezji. Te utwory przetłumaczyli Justyn Hunia i Agata Hołobut.

John F. Deane (ur. 1943) to znakomity irlandzki poeta, pisarz, tłumacz, eseista i krytyk literacki, założyciel wydawnictwa Dedalus Press (na którego czele stał w latach 1985–2006), organizacji Poetry Ireland – the National Poetry Society oraz pisma „Poetry Ireland Review”, członek stowarzyszenia artystycznego Aosdána, uhonorowany francuskim odznaczeniem L’ordre des Arts et des Lettres. W 1996 roku został wybrany na sekretarza generalnego European Academy of Poetry. Zdobył wiele międzynarodowych nagród literackich. Do jego najważniejszych tomów poetyckich należą: The Instruments of Art (2005), A Little Book of Hours (2008), Eye of the Hare (2011), Snow Falling on Chestnut Hill: New & Selected Poems (2012) i Semibreve (2015). W swoim dorobku ma również powieści, opowiadania i trzy tomy esejów.

Teraz wreszcie będziemy mogli poznać tę poezję – a to za sprawą jej pierwszego polskiego tłumaczenia. Kości słonych wód. Wiersze wybrane opublikowało Wydawnictwo Znak z Krakowa. Utwory Deane’a przetłumaczyli z języka angielskiego Agata Hołobut i Justyn Hunia.

Deane uprawia poezję kontemplacyjną, głęboko osadzoną w chrześcijańskiej duchowości, czerpiącą z przebogatej anglosaskiej tradycji poezji religijnej (George Herbert, John Clare, Andrew Marvell, G. M. Hopkins, R.S. Thomas). To także poeta krajobrazu, piewca mistycznej więzi z naturą i uwrażliwienia na świat pozaludzki, odczuwający żywe powinowactwo z uniwersum duchów i żywiołów, światem zwierzęcym i roślinnym. Swoje poetyckie pejzaże Deane osadza w scenerii rodzinnej wyspy Achill – ta uderzająca surowym, dzikim pięknem zachodnia rubież Europy staje się w Deane’owskim imaginarium swoistym axis mundi (z języka łacińskiego: oś kosmiczna). W swoich wyspiarskich wierszach poeta zaprasza nas, byśmy cofnęli się do epoki „poranka świata”, wyciszyli ducha, uczyli się współodpowiedzialności za świat i czułego nań spojrzenia.

To ważny moment, kiedy książki zagranicznego poety czy pisarza trafiają do księgarń w innych krajach. Wtedy mogą zachwycić zupełnie nowych czytelników – a to wszystko dzięki tłumaczeniom!

Źródło tekstu i grafiki: https://www.znak.com.pl/ksiazka/kosci-slonych-wod-wiersze-wybrane-deane-john-k-225158?query=ko%C5%9Bci%20s%C5%82onych%20w%C3%B3d