Niedawno w naszych księgarniach ukazała się książka poświęcona tłumaczeniom. Chodzi o esej Esther Kinsky, pisarki, a przede wszystkim wybitnej niemieckiej tłumaczki. W „Obcowaniu z obcym” pisze ona o tym, jak tłumaczenie wpływa nie tylko na tekst, ale na postrzeganie świata.

Esther Kinsky – ceniona niemiecka pisarka i wielokrotnie nagradzana tłumaczka literatury rosyjskiej, angielskiej i polskiej powraca z nową książką poświęconą tłumaczeniom – Obcowanie z obcym – opublikowaną przez Wydawnictwo Od Do. Tę pozycję przetłumaczyły Zofia Sucharska i Sława Lisiecka.

W swoim eseju Esther Kinsky, bazując na własnych doświadczeniach, opisuje stosunek między nazwami, a rzeczami i zmiany, jakie w tym kontekście dokonują się w procesie tłumaczenia. W jaki sposób poprzez nieustanny zbieg nazywania ich w obcym języku zmieniają się w naszym umyśle i we wspomnieniach obrazy należące do rzeczy? Jak z drugiej strony pamięć utrwala wagę nazwisko i tym samym wpływa na decyzje o doborze słów, które to decyzje tłumacz bez przerwy musi podejmować. Co dzieje się w przestrzeni, otwierającej się między nazwami rzeczy w dwóch językach – języku tekstu źródłowego i języku tekstu tłumaczonego, podczas gdy tłumacz „obcuje z obcym” światem obrazów i dźwięków przekładanego tekstu? Jak przedstawia się granica między słowami z własnego i obcego języka, między własnym i cudzym życiem?

To znakomita książka – obowiązkowa dla wszystkich, którzy są zainteresowani tłumaczeniami, pracą tłumacza.

Źródło tekstu i grafiki: https://bonito.pl/k-131184302-obcowanie-z-obcym