Nagroda Europejski Poeta Wolności po sześciu edycjach zmienia swoją formułę. Ruszył już pierwszy otwarty nabór do kolejnej edycji konkursu. Zmodyfikowano także kryterium przyjmowania zgłoszeń.

Od 2010 roku dzięki Nagrodzie i Festiwalowi Europejski Poeta Wolności Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej promują znakomitą europejską poezję. Dzięki niemu do dziś do polskich czytelników trafiły tomy wybitnych twórców reprezentujących aż 46 europejskich krajów. Przeważnie byli to artyści, którzy nie doczekali się wcześniej tłumaczeń na język polski.

Obecnie – przy okazji siódmej edycji – festiwal rozwija się i zmienia formułę. Organizatorzy chcą, aby festiwal stał się interdyscyplinarną przestrzenią rozmowy i kontaktu twórców oraz odbiorców. Do tej pory podstawowym kryterium zgłaszania poetów i poetek był kraj ich pochodzenia, obecnie zaś zacznie obowiązywać kryterium języka – bowiem twórców znacznie bardziej definiuje ich język niż miejsce zamieszkania niż obywatelstwo.

Dotąd organizator nagrody zapraszał zespoły redakcyjne z polskich wydawnictw i tłumaczy do zgłaszania kandydatur. Teraz zgłoszenia książek poetów i poetek tworzących w językach obcych mogą przesyłać wszyscy tłumacze i tłumaczki literatury specjalizujący się w danym języku, natomiast zgłoszeń polskich twórców mogą dokonywać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję. Można zgłosić zarówno całą twórczość (co zakłada dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych tomów, które doczekały się publikacji.

14 lipca ruszył nabór do nagrody, która będzie przyznana w 2022 roku. Do konkursu mogą się zakwalifikować poeci i poetki, którzy piszą w następujących językach (czy ich dialektach): albański, czeski, estoński, niemiecki oraz górno- i dolnołużycki, język polski oraz kaszubski, norweski, języki saamskie (lapońskie) i kweński, słoweński i ukraiński. Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2022 upływa 30 października 2020 roku.

Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl bądź pisemnie pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności wiosną 2022 roku. Nagroda ma charakter finansowy – laureaci otrzymają 100 tysięcy złotych (poeta) i 20 tysięcy złotych (tłumacz).

Źródło tekstu i grafiki: http://booklips.pl/newsy/nagroda-europejski-poeta-wolnosci-zmienia-kryterium-przyjmowania-zgloszen-i-rozpoczyna-pierwszy-otwarty-nabor/