Lingua Lab > Języki > Tłumaczenia kaszubski
Tłumaczenia kaszubski

Jest językiem regionalnym, dodatkowo podzielonym na kilkadziesiąt dialektów. Jego bliski związek z językiem polskim przejawia się w konstrukcjach, które w tym ostatnim są już uznawane za archaiczne. Niektórzy porównują kaszubski z gwarą góralską. Jednak o ile górala przy znajomości języka polskiego da się zrozumieć, o tyle Kaszuba już niekoniecznie.

Kaszubski można zdawać na egzaminie maturalnym.

 

Czasem potrzebne jest tłumaczenie nawet języka regionalnego. Jak najbardziej jesteśmy w stanie w tym pomóc!

 

Przykładowe dziedziny, z których tłumaczymy:

  • PR,
  • prawo,
  • finanse,
  • literatura.

 

Przekonaj się, że warto! Wypełnij formularz, a my odpowiemy z wyceną.