Niedawno ukazała się znakomita antologia przekładów poetyckich Leszka Engelkinga, wybitnego poety, krytyka literackiego i tłumacza: „Moje maski, moje twarze”. To zaproszenie do wyjątkowej podróży przez wielojęzykowy świat poezji.

Ostatnio nakładem Wydawnictwa Officyna ukazała się wyjątkowa książka – Moje maski, moje twarze. Wybrane przekłady poetyckie Leszka Engelkinga, poety, krytyka literackiego i tłumacza. Na jego bogaty dorobek przekładowy składają się tłumaczenia literackie z języków: angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, słowackiego i ukraińskiego. Zna dobrze poezję tych regionów (jako krytyk literacki pisał także m.in. o poezji niemieckiej, japońskiej, szwedzkiej czy irlandzkiej).

Prezentowany w niniejszej książce wybór tłumaczeń poetyckich z wielu języków i epok stanowi niewątpliwie znaczący wkład w dorobek translatorski Leszka Engelkinga. Prezentowani przezeń poeci to wybitni twórcy wzbogacający kulturę literacką (m.in.: Dante, Gumilow, Garcia Lorca, Yeats, Lowell) swoich narodów, będący jednocześnie niekwestionowanym dziedzictwem literatury światowej. Najstarszy tłumaczony w proponowanej książce tekst to hiszpański anonimowy utwór średniowieczny, wiersze najnowsze zaś to przekłady utworów z drugiej połowy wieku dwudziestego. Oryginały prezentowanych dzieł pochodzą z różnych okresów historii, wielu rozmaitych literatur. Oryginalne teksty sytuują się w czasach współczesnych, choć zarazem przekładane utwory nie kryją swej historycznej proweniencji i faktu, że jednym z ich założeń translatorskich jest tu stworzenie słownych artefaktów uzupełniających literaturę docelową, między innymi o dzieła wcześniej w Polsce nieznane. Nie brak również w prezentowanej antologii przekładów konkurencyjnych wobec tłumaczeń już istniejących, wpisujących się w szeregi tłumaczeniowe i uzupełniających rozmaite sekwencje translatorskie, stanowiących różne propozycje, które ukazują rozmaite teksty, zderzające się ze sobą w jednej książce w sposoby nieoczekiwane, pobudzające wyobraźnię i często osobliwe.

Warto sięgnąć po tę antologię – i udać się w niezwykłą poetycką podróż przez miejsca, epoki i języki!

Źródło tekstu i grafiki: https://www.officyna.com.pl/ksiazka-moje-maski