Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy, znakomitego programu pobytowego przygotowanego z myślą o wybitych tłumaczach literatury polskiej zamieszkałych poza Polską. Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

Program jest zaadresowany do tłumaczy literatury polskiej (zarówno tych początkujących jak i tych, którzy mogą się poszczycić dużym dorobkiem tłumaczeniowym). Kandydaci mogą ubiegać się o jednomiesięczny pobyt we wskazanym przez siebie terminie. Chętny musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem lub w poważnej publikacji internetowej. Jest to typowy pobyt twórczy – jedynym ewentualnym obowiązkiem tłumacza jest wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani są w domu pracy twórczej przy Instytucie Książki w Krakowie lub w Warszawie w byłym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego.

Kandydaci zgłaszają się sami i muszą dostarczyć e-mailowo następujące dokumenty:

– życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
– pełna lista opublikowanych tłumaczeń (i ewentualnie innych publikacji),
– krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim tłumaczeniem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania, poszukiwania, kwerendy czy konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych książek czy utworów – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
– próbka tłumaczenia,
– informacja na temat preferowanego terminu,
– informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
– opcjonalnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem translatorskim, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Organizatorzy oferują zwrot kosztów podróży, honorarium finansowe, pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu organizowanego przez tłumacza. Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, a także do przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych lub wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określają wspólnie przez tłumacz i organizatorzy.

Termin napływania zgłoszeń upływa 30 września 2019 r. Aplikacje należy kierować do Elżbiety Wierzchowskiej-Ziobro: e.wierzchowska@instytutksiazki.pl.

Warto przypomnieć, że w czasie pobytów w Kolegium Tłumaczy powstało wiele znakomitych przekładów. To m.in.: angielskie tłumaczenie Zemsty Aleksandra Fredry, niderlandzkie tłumaczenie Lalki Bolesława Prusa, bułgarskieMoich słusznych poglądów na wszystko Leszka Kołakowskiego, japońskie Tygrysa i Róży Małgorzaty Musierowicz, ukraińskie Szkiców krytycznych Brunona Schulza, fińskie Miecza przeznaczenia Andrzeja Sapkowskiego, łotewskie Ferdydurke Witolda Gombrowicza, koreańskie opowiadań Stanisława Lema, wietnamskie Lubiewa Michała Witkowskiego, gruzińskie Modlitwy o deszcz Wojciecha Jagielskiego, hebrajskie Króla Szczepana Twardocha – i wiele, wiele innych!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,do-konca-wrzesnia-przyjmujemy-zgloszenia-do-kolegium-tlumaczy-na-rok-2020,3950.html